กระเพรา ถือเป็นผักสวนครัวที่ได้รับความนิยมมาก เชฟแดน เกษตรกรหนุ่มไฟแรง

กระเพรา ถือเป็นผักสวนครัวที่ได้รับความนิยมมากชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีกลิ่นหอมแรง และให้รสเผ็ด เหมาะสำหรับนำมาประกอบอาหารโดยเฉพาะเมนูผัดกระเพรา และใส่ในอาหารจำพวกต้มยำต่างๆกระเพรา ถือเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี ต้นแม่ต้นหนึ่งอาจมีอายุมากกว่า 5 ปี หากได้รับการดูแล ให้ปุ๋ย ให้น้ำเป็นประจำ ลำต้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยม แตกกิ่ง และใบออกตามข้อ ใบจะแตกออกเป็นคู่ด้านซ้ายขวา ขอบใบเป็นเว้าเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย และมีขนปกคลุมใบ ใบกว้าง 3-5 ซม. ยาว 4-8 ซม. ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ส่วนดอกแตกออกเป็นช่อหลายช่อมีลักษณะดอกคล้ายแมงลักกระเพรา-ไม้

พันธุ์กระเพรา1. กระเพราใบเขียว ก้านแดง เป็นพันธุ์ที่มีใบ และดอกเป็นสีขาว แต่มีลักษณะก้านใบ และก้านดอกเป็นสีแดง รวมถึงใบเขียวหรือเขียวอมแดง2. กระเพราใบเขียว ก้านเขียวหรือก้านขาว เป็นพันธุ์ที่มีก้านใบ ก้านดอก ใบ เป็นสีเขียว และดอกเป็นสีขาว3. กระเพราใบแดง ก้านแดง เป็นพันธุ์มีก้านใบ ก้านดอก และดอกเป็นสีแดงอมม่วง ใบมีสีแดงม่วงอมเขียวกระ-เพรา

กระแพรว หรือ อีสานเรียก อีตู่ไทกระแพรว/อีตู่ไทย เป็นสายพันธุ์กระเพราอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งมักพบตามหัวไร่ปลายนาจะมีลักษณะใบเล็ก และมีขนมากกว่า ซึ่งจะมีกลิ่นหอมรุนแรง และให้รสเผ็ดมากกว่า บางครั้งชาวบ้านนิยมเรียกว่า กระแพรว นิยมปลูก และนำมารับประทานมากขึ้นในปัจจุบันการปลูกกระเพรา
การปลูกกระเพรามีทั้งการปลูกเพื่อการขายในแปลงขนาดใหญ่ และการปลูกเพื่อรับประทานเองภายในบ้านที่อาจปลูกในแปลงดินที่ว่างขนาดเล็กหรือการปลูกในกระถาง ด้วยแยกกล้าปลูก และการหว่านเมล็ด ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้1. การปลูกในแปลงขนาดใหญ่การเตรียมกล้าพันธุ์ การเตรียมกล้าพันธุ์จะใช้วิธีการหว่านเมล็ดในแปลงเพาะกล้าตามขนาดปริมาณที่ปลูก ด้วยการไถหน้าดินให้ลึก พร้อมกำจัดวัชพืช และหว่านกล้าพันธุ์ลงแปลง หลังจากนั้นจะให้น้ำ 1-2 ครั้ง/วัน จนกล้าแตกใบแท้ 2-5 ใบ ก็ย้ายลงปลูกในแปลง

การเตรียมแปลง
– การปลูกในแปลงขนาดใหญ่มีทั้งรูปแบบแปลงยกร่อง และแปลงที่ไม่ยกร่องโดยควรมีขนาดแปลงกว้าง ประมาณ1.5-2.5 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่
– ไถดะกลบวัชพืช และตากหน้าดินนาน 5-10 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดดิน
– ทำการหว่านปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ ในอัตรา 500 กก./ไร่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 10-30 กก./ไร่ หรือใช้ปุ๋ยคอกรองพื้นอย่างเดียว
– ทำการไถกลบอีกรอบ พร้อมกำจัดวัชพืช และตากดินประมาณ 1 สัปดาห์ หรืออาจน้อยกว่า

วิธีการปลูก

Continue Reading

เทวดาชั้นกลางอยู่ที่ป่าหิมพานต์เชิงเขาสิเนรุ

ส่วนเทวดาชั้นกลางจะอยู่ที่ป่าหิมพานต์เชิงเขาสิเนรุ ป่าหิมพานต์เป็นเหมือนอุทยานแห่งชาติของสวรรค์ มีต้นไม้ ดอกไม้ที่นี่สวยสดงดงาม ใบไม้เวลาตกลงมาถึงพื้นก็แวบหายไป ไม่ทับถมกันเป็นปุ๋ยเหมือนต้นไม้ในเมืองมนุษย์ ดอกไม้มีกลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจ พอร่วงหล่นลงมา ก็ออกดอกใหม่ ฤดูกาลของที่นี่จะเป็นฤดูสบาย คือ เย็นสบายๆ ไม่หนาว ไม่ร้อน ปีหนึ่งๆ

เทว-ดา

ต้นไม้จะออกดอก 1 เดือนบ้าง 2 เดือนบ้าง 3 เดือนบ้าง ในป่าหิมพานต์นี้มียอดเขา 84,000 ยอด มีแม่น้ำใหญ่ 5 สาย คือ คงคา ยมุนา สรภู อจิรวดี มหิมา มีสระใหญ่ 7 สระ คือ อโนดาต กัณณมุณฑะ รถกาละ ฉัททันตะ มัณฑากินี สีหปปาตะ กุณาละ เฉพาะที่สระอโนดาตมีภูเขา 5 ลูกล้อมรอบ คือ เขาสุทัสสนะ เขาจิตรกูฏ เขากาฬกูฏ เขาไกรลาส เขาคันธมาทน์ ที่เขาคันธมาทน์นี้ มีเงื้อมเขาหนึ่งชื่อ นันทมูลกะ เป็นที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้า มีถ้ำอยู่ 3 แห่ง คือ ถ้ำทอง ถ้ำแก้ว ถ้ำเงิน

ในป่าหิมพานต์เป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นกลาง เช่น ครุฑ ยักษ์ นาค คนธรรพ์ วิทยาธร และมีสัตว์อัศจรรย์หลายชนิด ซึ่งสัตว์ที่อยู่ตรงนี้สวยมาก เหมือนเป็นต้นตระกูลของสัตว์ ทั้งหลาย มีสัตว์รูปร่างพิสดารมากมาย เช่น กินนร กินนรี ติณณราชสีห์ กาฬราชสีห์ ปัณฑุราชสีห์ ไกรสรราชสีห์ คชสีห์ และมีต้นมักกะลีผล ซึ่งมีผลเป็นนารี เป็นที่หมายปองของเหล่าเทวดาหลายพวก เช่น วิทยาธร คนธรรพ์ ในป่าหิมพานต์ทั้งหลาย เป็นต้น

ต้นนารีผล หรือ มักกะลีผล นี้ จะขึ้นอยู่ท่ามกลางต้นไม้ต่างๆ จะขึ้นประปรายทั่วๆ ไป ไม่ได้ขึ้นเป็นหมู่ อยู่ในป่าหิมพานต์ รอบๆ เขาพระสุเมรุ ลำต้นนารีผลเป็นสีน้ำตาล ทอง สวยงามเป็นเงาระยิบระยับ ใบเป็นสีทองแพรวพราวสวยงาม ซึ่งถ้าอยู่ในภพนี้จะมีรัศมีเรืองรอง เมื่อใบตกถึงพื้นก็แวบหายไป ไม่ต้องรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และไม่ต้องตกแต่ง เมื่อถึงฤดูกาลนารีผลจะห้อยเต็มไปหมด ถ้าไม่ใช่ฤดูกาลจะเห็นแต่ใบ เมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงจะออกดอกออกผล นารีผลปีหนึ่งออกดอกครั้งเดียว ครั้งละ 3 เดือน ตั้งแต่ตูมจนกระทั่งบาน 1 เดือน จากบานเป็นนารีผลอีก 1 เดือน ส่วนอีก 1 เดือน นารีผลช่วงสุกงอมหลุดจากขั้ว จึงจะนำไปใช้สอยได้ ซึ่งแต่ละผลก็หลุดไม่พร้อมกัน แต่มีช่วงระยะหลุดจากต้น 1 เดือน เมื่อหล่นลงมาแล้วอยู่ได้แค่ 7 วันสวรรค์ เท่ากับ 350 ปีในเมืองมนุษย์ เหล่าคนธรรพ์ วิทยาธร จะมาคอยแย่งชิงนารีผลในช่วงที่นารีผลสุกงอม

Continue Reading

มีจริง’คลินิก’ร้อยเดียว! หมอเปิดกลางกรุงรักษาคนจน.

ร้อยเดียวก็หาหมอได้จริงหรือ! กลุ่มคนอาสา กู้ชีพ กู้ภัย Thailand แชร์ภาพคลินิกรักษาโรคที่พึ่งคนจนยามเจ็บป่วยอย่างแท้จริง เพราะหมอคิดค่ารักษาและค่ายารวมกันเพียงแค่ 100 บาท หรือบางคนก็คิดเพียง 50 บาทเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ประทับใจ บอกนอกจากหมอวินิจฉัยโรคขาดแล้ว ยังราคาไม่แพงเหมาะสำหรับคนไม่ค่อยมีสตางค์อีกด้วย
คลีนิค-คนจนเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ในเฟซบุ๊ก “กลุ่มคนอาสา กู้ชีพ กู้ภัย Thailand” มีชายคนหนึ่งเข้าไปแชร์ภาพ พร้อมเล่าเรื่องราวอันสุดน่าประทับใจ เมื่อเข้าไปรักษาคลินิกสภาพเก่าแห่งหนึ่ง แต่อิ่มเอมหัวใจ เนื่องจากคุณหมอเปิดคลินิกแห่งนี้ไว้เพื่อบริการรักษาคนจนโดยเฉพาะ โดยแม้ภายนอกคลินิกสภาพจะดูเก่า ๆ ทรุดโทรม เข้ามาภายในก็มีเพียงแค่เก้าอี้พลาสติกตั้งเรียงรายเป็นแถว ให้คนไข้และญาติผู้ป่วยนั่งรอเรียกคิวตรวจ แต่ผู้ที่มาใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้ทุกคนต่างทึ่งในการรักษา เนื่องจากคุณหมอนอกจากจะวินิจฉัยโรคขาดแล้ว

ยังจ่ายยารักษาได้อย่างแม่นยำ แถมคิดค่ารักษาบวกค่ายาในราคาไม่แพงมากนัก อยู่ที่คนละ 100 บาท หรือบางรายคุณหมอก็คิดเพียง 50 บาทเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่เปิดเป็นคลินิกรักษาคนจน แต่ทำไมยังต้องคิดเงิน ก็เพราะว่าเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่คลินิกนี้ จะได้ขับเคลื่อนเป็นที่พึ่งรักษาคนไข้ได้ต่อไป ซึ่งบรรดาคนไข้ทุกรายที่มาใช้บริการก็ต่างยินดีจ่าย เพราะถ้าไปหารักษาที่คลินิกอื่น นอกจากราคาจะแพงกว่านี้แล้ว ยังเลี้ยงไข้ รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักที สู้มาที่คลินิกแห่งนี้ไม่ได้ มีเงินแค่หลักร้อย ก็สามารถหายป่วยได้ สำหรับผู้ที่อยากจะไปใช้บริการรักษาไปได้ที่ “สุวิทย์คลินิกเวชกรรม” ตรงตลาดประชานิเวศน์ ทั้งนี้หลังโพสต์ภาพและข้อความนี้ออกไป ปรากฏว่ามีคนที่เคยเป็นคนไข้คุณหมอต่างเข้ามาคอมเม้นท์บอกว่า คลินิกนี้รักษาดีจริง ๆ แถมยังคิดค่ารักษาไม่แพง นับว่าหายากมากในเมืองกรุงแบบนี้.

Continue Reading

คนร้ายบุกยิง รองนายกเทศมนตรีอิสตันบูล เจ็บสาหัส

รองนายกเทศมนตรีอิสตันบูล เจ็บสาหัส หลังถูกคนร้ายบุกยิง ไม่ชัดเกี่ยวโยงเหตุรัฐประหาร

สถานีโทรทัศน์เอ็นทีวีของตุรกีรายงานว่า นายเซมิล แคนดัส รองนายกเทศมนตรีอำเภอซิสลี เมืองอิสตันบูล ถูกคนร้ายรายหนึ่งบุกยิงที่ศีรษะ บาดเจ็บสาหัส ในการบุกโจมตีในหอประชุมเทศบาลในวันนี้ สำหรับเทศบาลดังกล่าวบริหารโดยพรรคฝ่ายค้านคือ พรรครีพับลิกัน พีเพิล ปาร์ตี้ ขณะเดียวกันพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดของตุรกีได้ประณามการพยายามสังหารรองนายกเทศมนตรีดังกล่าว ยังไม่มีรายละเอียดของคนร้าย

ตุรกี-

เบื้องต้น ยังไม่ทราบชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความพยายามก่อรัฐประหาร หรือไม่ ก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์อินดิเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานอ้างส.ส.ฝ่ายค้านคนหนึ่งของตุรกีว่ามีการสั่งอพยพส.ส.ในอาคารรัฐสภาในกรุงอังการาในวันนี้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่ไม่มีการระบุเหตุอย่างชัดเจน ในช่วงนี้ตุรกียังคงมีความตึงเครียดสูงมาก แม้ว่ารัฐบาลจะกล่าวว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดไว้ได้ก็ตาม

ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเรเซป เทย์ยิป เออร์โดกันของตุรกี ประกาศจะกำจัดเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในความพยายามก่อรัฐประหารให้หมดจากองค์กรของรัฐ เหตุรุนแรงในเวลาต่อมาทำให้มีคนเสียชีวิต 290 ศพ นับเป็นเหตุปะทะที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่รัฐบาลตุรกีประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ว่า ความพยายามก่อรัฐประหารล้มเหลว

Continue Reading

นักเรียนหญิงโคราชผวา ! ลุงโรคจิตสไลด์หนอนโชว์-เจ้าตัวบอกความต้องการสูง

นักเรียนหญิงโคราชผวา ! ลุงโรคจิตชักหนอนโชว์-ล่าสุดจับตัวได้แล้ว อ้างแค่สำเร็จความใคร่ ไม่ได้ข่มขืน บอกตนเองมีความต้องการสูง

ลุง-โรคจิต

ก่อนหน้านี้ที่กรุ๊ปเฟซบุ๊ก “กลุ่มข่าวคนโคราชบ้านเอ็ง” ได้เผยแพร่ภาพของผู้ต้องสงสัยกระทำอนาจารและข้อมูลระบุว่า “กังวลมากที่ลูกสาวมากเล่าว่ามีโรคจิตตามหนูมานานแล้ว พอบางที่มันก็ชักว่าวให้หนูเห็นแล้วมันบอกสวยฯ อย่างนี้โดนมาหลายรายแล้ว” พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งวอนให้ชาวเน็ตแจ้งเบาะแสหากเจอตัวชายคนนี้ ต่อมามีบุคคลในภาพระบุว่า “เนี่ยหน้ากู ข้องใจมาถามกูเนี่ย” พร้อมกับจะแจ้งความกลับฐานหมิ่นประมาท โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ล่าสุดวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ได้ควบคุมตัว นายสมควร เมืองนาคิน อายุ 57 ชายที่อยู่ในภาพมาสอบสวน โดยมีเด็กหญิงคนดังกล่าว เรียนอยู่ชั้น ม.4 โรงเรียนเอกชนชื่อดังพร้อมกับผู้ปกครองมาชี้ตัวยืนยัน และมีภรรยาของนายสมควรเดินทางมาด้วยทั้งนี้ เหยื่อเล่าว่า นายสมควรจะยืนตามป้ายรถเมล์หรือตามสะพานลอยคนข้ามบริเวณตลาดเซฟวันช่วงเลิกงานและเลิกเรียน ต่อมานายสมควรจะเรียกเหยื่อให้หันไปมองตัวเอง ก่อนที่จะควักอวัยวะเพศมาสำเร็จความใคร่โชว์

แต่ตอนแรกนายสมควรให้การปฏิเสธ ก่อนที่จะยอมรับเพราะภรรยาระบุว่า สามีชอบหายไปช่วงเลิกเรียน จึงรับสารภาพในที่สุดโดยนายสมควรให้การรับสารภาพว่า ตนมีอาชีพขายผลไม้อยู่ที่ตลาด และเป็นคนมีอารมณ์ทางเพศสูงเมื่อเห็นเด็กหญิงหน้าตาดีก็จะเกิดความต้องการ จึงแอบไปสำเร็จความใคร่ไม่ได้ไปข่มขืนใครอย่างไรก็ดี ด้าน พ.ต.อ. ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมือง ระบุว่า เรื่องนี้ถือเป็นภัยสังคม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ในที่สุด

Continue Reading

นอนแพ ที่พักเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) กุ้ยหลินเมืองไทย

เขื่อนรัชชประภา หรือชื่อเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ สวยสดงดงาม และสงบร่มรื่น เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบด้วยยอดเขาหินปูนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมามากมาย จนได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”นอน-แพ

ซึ่งหน้าฝนนี้เหมาะอย่างมากกับการไปพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา เพราะนอกจากจะอากาศเย็น คุณอาจเห็นหมอกลอยปกคลุมเหนือน้ำและเขาบริเวณเขื่อน เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจสุดๆ EDTguide จึงขอนำเสนอที่พักนอนแพ ที่เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) กุ้ยหลินเมืองไทย มาดูว่ามีที่ไหนกันบ้าง

แพ 500 ไร่
ที่อยู่ : ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานีแพ 500 ไร่ ได้รับการขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย ติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย แพ 500 ไร่ ตั้งอยู่ภายใน เขื่อนรัชชประภา หรือที่เรียกกันว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เหมาะสำหรับการพักผ่อนในช่วงวันหยุด โดยกิจกรรมให้ลูกค้าได้เล่นน้ำ พายเรือคายัค นั่งชมท้องทะเลเมื่อยามพระอาทิตย์ตกดิน เรียกได้ว่าคุณจะได้พักผ่อนในสถานที่ที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ

Continue Reading

ทนายเชื่อคดีแม่ประนอม มีทางออกหาก’ศิริพร’ยอมถอย

ทนายยังมั่นใจคดีแม่ประนอมยังมีทางออก หากแม่ลูกหันหน้าคุยกัน ชี้คดีจะยุติได้หรือไม่อยู่ที่ลูกสาว”ศิริพร”จะยอมถอยให้แม่แค่ไหน      เมื่อวันที่ 14 ก.ค.นายพิสิทธิ์ ชุติพรพงษ์ชัย ทนายความ นางประนอม แดงสุภา ผู้ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกเผาแม่ประนอม กล่าวในรายการ “เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์” ถึงกรณีศาลตลิ่งชันไกล่เกลี่ยคดีมรดกน้ำพริกเผาแม่ประนอม ระหว่างแม่-ลูก แดงสุภาอีกรอบไม่สำเร็จ ว่า  สำหรับเงื่อนไขมีทั้งส่วนเปลี่ยนแปลงบ้างและยอมกันได้บ้าง โดยเมื่อวานนี้ (13ก.ค.) ที่มีการไกล่เกลี่ย ทางศาลเป็นผู้ไกล่เกลี่ยคู่ความโดยตรง คือหมายถึงให้คู่ความคุยกันโดยตรงไม่มีทนายความอยู่ด้วย มีแค่แม่ประนอม แดงสุภา น.ส.ศิริวัลย์ แดงสุภา อายุ 53 ปี บุตรสาวคนที่ 2 นางศิริพร  แดงสุภา อายุ 55 ปี บุตรสาวคนโตแม่-ประนอม

กับนายสุชาติ ภาษาต่างประเทศ อายุ 62 ปี สามีของนางศิริพร  แต่ปรากฎไม่จบ เท่าที่ศาลพูดให้ฟังติดขัดในบางอย่าง ซึ่งสิ่งที่ติดขัดคือเรื่องของที่ดิน ที่อ.นครชัยศรี และเงินเดือนๆละล้าน ที่ตกลงไม่ได้ สำหรับหุ้นในส่วนของแม่ประนอมนั้นทางนางศิริพร ยอมจ่ายเงินให้ 19ล้านบาท ซึ่งแม่ประนอมรับได้  ขณะที่เงินกู้ที่นางศิริพรกู้เงินกงสีไป 20ล้านบาทเพื่อเปิดร้านอาหาร จากการสอบถามนางประนอมทราบว่า ส่วนนี้ไม่ได้มีการตกลงกัน เพราะตกลงกันไม่ได้ อย่างไรก็ตามสำหรับคดีแพ่งสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ เชื่อว่าแม่ลูกยังพอมีโอกาสพูดคุยกัน ไม่คิดว่าจะปิดโอกาสไปเสียทั้งหมด

ส่วนที่แม่ประนอมประกาศจะสู้จนถึงที่สุดจะไม่ยอมให้เอาตราแม่ประนอมไปขายอีก จะพังก็ต้องพังนั้น ทนายแม่ประนอม  กล่าวว่า  ในฐานะทนายคิดว่ายังมีช่องทางยุติได้ โอกาสคุยยังมี ซึ่งอยู่ที่นางศิริพรคิดว่ายังพอมีจุดไหนที่จะถอยกันได้ และขอเรียนว่าทางกฎหมายเราก็ต้องดำเนินการไปอย่างนี้ แต่คิดว่าในคดีที่เป็นแม่ลูกกันหากใช้ช่องทางตามกฎหมายเต็มที่ก็จะเป็นการไม่ดี ซึ่งคิดว่าก็ต้องมีโอกาสพูดคุยกัน เพราะขนาดคนนอกยังสามารถพูดคุยกันได้ ส่วนจะคุยกันได้หรือไม่อยู่ที่นางศิริพรด้วยว่าจะยอมถอยให้แม่แค่ไหน  อย่างไรก็ตามสำหรับหนทางการยุติปัญหามี 2 วิธีคือ สู้กันไป และมีการเจรจา.

Continue Reading

ประโยชน์มากมายของการกินกล้วย

กล้วย (Banana) ที่นิยมรับประทานกันในบ้านเรานั้นมีอยู่หลากหลายสานพันธุ์ เช่น กล้วยหอมกล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหักมุม เป็นต้น แต่สำหรับต่างชาติแล้วกล้วยที่นิยมมากที่สุดคงหนีไม่พ้นกล้วยหอม เนื่องจากกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ ถ้าพูดถึงเรื่องประโยชน์แล้วมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุชัดเจนว่าการรับประทานกล้วยแค่ 2 ลูกจะช่วยเพิ่มพลังงานในร่างกายได้เทียบเท่ากับการออกกำลังกายถึง 90 นาทีเลยทีเดียว! เพราะกล้วยอุดมไปด้วยน้ำตาลจากธรรมชาติรวมถึง 3 ชนิดเลยทีเดียวนั่นก็คือ ซูโครส กลูโคส และฟรุคโทส ซึ่งช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายนั่นเอง

กล้ยว-ร่อย

นอกจากนี้แล้วในกล้วยยังอุดมไปด้วยเส้นใยและกากอาหาร และยังวิตามินและแร่ธาตุนา ๆชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ธาตุเหล็ก ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโพแทสเซียม ธาตุแมกนีเซียม คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี6 วิตามินบี12 และ วิตามินซี เป็นต้นคุณรู้หรือไม่ผลไม้อย่าง แอปเปิ้ลที่ขึ้นชื่อเรื่องความมีประโยชน์ก็ยังแพ้กล้วย เพราะว่าในกล้วยนั้นมีวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆมากกว่าแอปเปิ้ลถึง 2 เท่า โดยมีคาร์โบไฮเดรตมากกว่า 2 เท่า มีฟอสฟอรัสมากกว่า 3 เท่า มีโปรตีนมากกว่า 4 เท่า วิตามินเอและธาตุเหล็กมากกว่า 5 เท่าด้วยกัน!! โดยการกินกล้วยจะให้ดีที่สุดคือกินตอนเช้าเพื่อจะช่วยให้ระบบต่าง ๆในร่างกายทำงานได้ดี และการกินกล้วยทุกวันวันละ 2 ผลถือเป็นสิ่งที่ดีและวิเศษมาก ๆ จะกล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้าก็ได้ทั้งนั้

ประโยชน์ของการกินกล้วย
ช่วยลดกลิ่นปากได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ควรทานหลังตื่นนอนตอนเช้าทันทีแล้วค่อยแปรงฟัน และถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าจะยิ่งช่วยลดกลิ่นปากได้ดีขึ้น
กล้วย ช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกติ
กล้วยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย เช่น ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม คาโบไฮเดรต โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี6 วิตามินบี12 และวิตามินซี
ช่วยเพิ่มพลังให้แก่สมองของคุณ เพราะมีสารที่ช่วยทำให้มีเกิดสมาธิและมีการตื่นตัวตลอดเวลา
กล้วยก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะ ที่ช่วยในการชะลอความแก่ตัวของร่างกายนั่นเอง
กล้วยมีส่วนช่วยในการลดความอ้วนได้ เพราะช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือกช่วยให้ลดอาการอยากกินของจุกจิกลงได้พอสมควร

Continue Reading

‘ไพบูลย์’เบรกเจ้าคุณประสาร เคลื่อนไหวตั้งพระสังฆราช

อดีตปธ.กก.ปฏิรูปแนวทางและมาตรการพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาเบรก “เจ้าคุณประสาร”ปลุกสงฆ์ทั่วประเทศต้านแก้ไข ม.7 ว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ไล่ให้ไปเคลียร์ปัญหาของ “สมเด็จช่วง”ก่อน ชี้ถ้าไม่เรียบร้อย”บิ๊กตู่”ไม่ตั้งพระสังฆราชแน่ประ-สารเมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้สัมภาษณ์”เดลินิวส์ออนไลน์”ถึงกรณีที่ ทางพระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้พระสงฆ์ทั่วประเทศจับตาการแก้ไขพ.ร.บ.สงฆ์ มาตรา7ว่า ด้วยการสถาปนาพระสังฆราชพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ว่า  ในวันที่11ก.ค.นี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะออกมาแถลงว่าจะฏีกาความเห็นเกี่ยวกับมาตรา 7อย่างไร คิดว่าไม่ว่าความเห็นจะออกมาอย่างไร ปัญหาไม่ได้อยู่ว่าการเริ่มต้นที่ไหน เริ่มที่ใครก่อนนั่นเป็นปัญหาเบื้องต้นเท่านั้น แต่ปัญหาที่ใหญ่เป็นเรื่องของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)

ท่านมีปัญหาทั้งคดีที่ค้างคาทางโลก 1คดี คือคดีรถเบนซ์ที่ผิดกฎหมายและมีคดีค้างคาทางธรรมอีกคดี ที่ตนได้ไปฟ้องกล่าวหาว่าล่วงละเมิดพระธรรมวินัยต่อมหาเถรสมาคม และมีข้อครหาเกี่ยวกับไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับพระธัมมชโย และมีอีกหลายเรื่อง”หากเจ้าคุณประสารจะออกมาเรียกร้องให้สถาปนา สมเด็จช่วง เป็นพระสังฆราช ควรยุติการเรียกร้องให้พระสงฆ์มีการชุมนุม ได้แล้วแต่ควรหันมาให้ดำเนินการต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ ดีเอสไอ เพื่อให้รับหนังสือยืนยันว่าท่านไม่ได้มีเรื่องคดีค้างคาจากดีเอสไอ และเจ้าคุณประสาร ต้องทำตามที่มหาเถรสมาคมให้การรับรองว่าไม่ได้ทำผิดพระธรรมวินัย โดยจะต้องหาหลักฐานมาเพื่อให้คลายความสงสัยว่าไม่ได้ช่วย พระธัมมชโย ถ้าเคลียร์ได้ทั้งหมดเรียบร้อย ไม่มีอะไรค้างคา

เจ้าคุณประสารถึงค่อยมาเรียกร้องขอให้มีกระบวนการสถาปนาแต่งตั้งพระสังฆราช ให้กับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ซึ่งถ้าหากเรื่องต่างๆยังไม่เสร็จสิ้นทางนายกฯได้บอกแล้วว่าก็ยังดำเนินการไม่ได้ ไม่ว่าการวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรเพราะประชาชนจับตาอยู่ จึงฝากถึงเจ้าคุณประสารว่าหากจะดำเนินการใดๆอย่าสร้างปัญหายุ่งยาก เพราะจะทำภาพพจน์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)เสียหายมาก”นายไพบูลย์ กล่าว

Continue Reading

พายุถล่มพังงาต้นไม้ล้ม ทับศาลพ่อตาเขาหลัก.

พายุ-ลมแรงถล่ม จ.พังงา ต้นไม้ใหญ่ล้มทับ “ศาลพ่อตาเขาหลัก”กระเบื้องแตกกระจาย ปาฏิหาริย์รูปหล่อจำลองไร้รอยขีดข่วนเชื่อเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อตาเขาหลักต้นไม้ทับ-ศาลเจ้าพ่อ
เมื่อวันที่ 8ก.ค.ที่จ.พังงา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักและลมพัดแรง จนทำให้พื้นดินบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่อุ้มน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้รากต้นไม้ไม่สามารถยึดเกาะกับพื้นดินจนเกิดการล้มลงมาทับศาลพ่อตาเขาหลัก ซึ่งอยู่บริเวณหน้าป้อมตำรวจเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ทำให้ศาลพ่อตาเขาหลักได้รับความเสียหายด้านโครงสร้าง เว้นแต่รูปหล่อที่ไร้รอยขีดข่วนขณะที่นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก เปิดเผยว่า หลังจากที่เกิดลมกรรโชคแรงพายุฝนกระหน่ำอย่างต่อเนื่องทำให้ต้นไม้หักโค่นขวางถนนหลายจุด และพบว่าที่ศาลพ่อตาเขาหลัก ได้มีไม้ตะเคียนขนาด 2 คนโอบ ความยาวลำต้นกว่า 30 เมตร

ล้มลงทับคานด้านบนใต้กระเบื้องหลังคาหักตรงกลางกระเบื้อง ทำให้หลังคาแตกร่วงลงมาใส่ฝาเพดานจนยุบตัวลงใส่สิ่งของด้านล่างเสียหาย อย่างไรก็ตามส่วนตัวรู้สึกแปลกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะแม้ว่าสิ่งของที่อยู่บริเวณรอบๆพ่อตาเขาหลักเสียหายแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้qกลับพบว่ารูปปั้นพ่อตาเขาหลักมิได้มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยจึงคิดว่าน่าจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อตาเขาหลักซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพังงาแห่งหนึ่ง

Continue Reading